Home
picture

Novatoriski risinājumi projektēšanā un būvniecībā

uzlabo ēku energoefektivitāti un iekštelpu klimatu. Jaunākās tehnoloģijas ir līdzeklis šo mērķu sasniegšanai.

picture

Videi draudzīgu materiālu izvēle

nozīmē dot priekšroku vietējiem būvmateriāliem ar viszemāko enerģijas patēriņu to ieguves, pārstrādes, celtniecības un utilizācijas procesā.

picture

Ēku iekšējās vides kvalitāte

tiek nodrošināta ar mūsdienu gaisa apstrādes sistēmām. Šādā vidē ir patīkami uzturēties, vienmēr ir svaigs gaiss un samazināts alerģisko saslimšanu risks.

picture

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

novērš vides degradāciju un atmosfēras piesārņojumu. Mūsu uzdevums nav paredzēt Planētu, bet dot tai iespēju eksistē

 

Kas ir pasīvā māja? Pasīvās mājas komponentu tirdzniecība Pasīvās mājas projektēšana Pasīvās mājas būvniecība Pasīvās mājas
Kas ir pasīvā māja Pasīvās mājas komponentu tirdzniecība Pasīvās mājas projektēšana Pasīvās mājas būvniecība Pasīvās mājas
pasīvā māja Pasīvās mājas komponentu tirdzniecība Pasīvās mājas projektēšana Pasīvās mājas būvniecība  Pasīvās māja